Víkendové soustředění

13.10.2014 19:58

V neděli 26. října bude ve farním kostele v Újezdě sloužena mše sv. za scholy a ministranty naší farnosti. Chtěli bychom se pro tento den se scholami naší farnosti (tj. Drnovice, Újezd, Slopné) sloučit a mši sv. spolu hudebně doprovodit. Pro společné nacvičování jsme naplánovali malé víkendové soustředění v Horní Lhotě na faře, které bude probíhat od pátku 17. 10. cca 17:00 hod. do soboty 18. 10. 19:00 hod.

Autobus jede v pátek z Vysokého Pole v 16:36 hod., z Újezda v 16:43 hod., z Loučky res. v 16:48 hod., ze Slopného v 16:53 hod. Příjezd do Horní Lhoty v 17:05 hod.

Autobus v sobotu odjíždí z Horní Lhoty v 18:55 hod. Příjezd do Újezda v 19:15 hod. Tento autobus nepokračuje do Vys. Pole ani Drnovic.

S sebou: peníze na autobus, karimatku, spacák, polštářek, pyžamo, přezůvky, ručník, hygienické potřeby, flétny, kytary, zpěvníky, popř. scholové složky

Strava zajištěna.

Kontakt

Marie Martinková Újezd u Valašských Klobouk +420 735 874 109 marie311@seznam.cz