Modlitební úmysl

28.10.2012 22:24

Modlíme se za naše biřmovance:


Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen.

 

Kontakt

Marie Martinková Újezd u Valašských Klobouk +420 735 874 109 marie311@seznam.cz