Odkazy

https://paprsky.cz/home.html
- čtyřicetičlenná skupina mládeže z celé Moravy

https://www.scholy.cz/

https://adorare.scholy.cz/index.php?pg=scholas&sch=5
- křesťanská hudební skupina, společenství přibližně 35 mladých lidí převážně z farnosti Valašské Klobouky

https://scholickazlidecka.scholy.cz/index.php?pg=scholas&sch=32

- scholička z Lidečka

 https://www.dkd.cz/WordPress/?page_id=51

- zpěvník Chvalozpěvy

https://www.3pe.cz/index.php?page=pisne_komplet

- písně - noty, mp3

https://www.hedvicky.cz/

- kongregace sester sv. Hedviky (Břežany u Znojma)

Písničky

Text a noty písní

Sláva Pánu Ježíši

https://borska.webzdarma.cz/zpevnik.php?id=48&t=12

Pane můj (Tvá krev)

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/129.gif

Příjmi, Pane

https://is.muni.cz/www/20544/noty/sbm/index.html

Vzývám a slavím

https://is.muni.cz/www/20544/noty/sbm/index.html

Červíčku Jákobův

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne/cervicku-jakobuv-381507

Hospodin kraluje

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/037.gif

 Zde jsem 

https://4.bp.blogspot.com/_RcrJlIam1Vo/TVGVjA3oe6I/AAAAAAAABzQ/pUPB4Ql9iGQ/s1600/Zde%2Bjsem.jpg

Zpívat píseň lásky smím

https://www.3pe.cz/PDFnoty/Zpivat%20pisen%20lasky%20smim%20(G-dur).pdf

Dáváš mi lásku vzácnou

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/016.gif

Chci jít za Tebou

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/040.gif

Svatý, Svatý, Beránku Boží

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/122.gif

Veď mne, Pane můj

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/140.gif

Chválíme Ježíše

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/187.gif

Heleluja, Ježíš je Boží Syn

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/186.gif

Miluj Hospodina

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/189.gif

Nebeské království

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/190.gif

Tanec chvály

https://www.umc.cz/dkd/chvalozpevy/196.gif

Pánů Pán

https://cs.gloria.tv/?media=147019

Chválu vzdejte Hospodinu

 https://www.3pe.cz/index.php?page=ks_chvaly&select=CH

Ježíš, Ježíš je Pán

https://www.3pe.cz/PDFnoty/Jezis,%20Jezis%20je%20Pan.pdf

Zář tváře Tvé

https://kantikabos-noty.blogspot.com/2011/02/zar-tvare-tve.html

Hospodin je můj pastýř

https://www.zmozek.cz/textypisni.php?pisen=171&znacky=1

Kontakt

Marie Martinková Újezd u Valašských Klobouk +420 735 874 109 marie311@seznam.cz