Modlitební úmysl

26.02.2013 10:54

Modlíme se za nového papeže -

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev: vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně svůj život.

Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům, aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať upřímně hledají tvou vůli a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.

Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro nás otcem a světu ukáže cestu k tobě.

 

Maria, Matko církve, oroduj za nás. Amen.

Kontakt

Marie Martinková Újezd u Valašských Klobouk +420 735 874 109 marie311@seznam.cz